آموزش بازی بلک جک به همراه قوانین (آموزش تصویری بازی 21)

ورق بازی از محبوبترین بازیهای جهان است و کمتر کشور و فرهنگی را میتوان یافت که در آن ورق بازی وجود نداشته باشید. یکی از اصلی ترین بازیهای کازینوهای جهان نیز بازیهای زیر مجموعه ورق بازی است که در مقاله محبوبترین آنها یعنی بازی بلک جک یا همان بازی 21 خودمان را معرفی و آموزش داده ام.

آموزش تصویری بازی بلک جک یا بازی 21

بازی بلک جک محبوبترین بازی ورق میان آمریکایی ها و کازینوهای سراسر دنیاست. حتی در قرن 21 که دستگاه های Slot Machine پرطرفدارترین بازی کازینو ها محسوب میشوند، بازی بلک جک هنوز هم در میان بازیهای ورق، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.

درباره بازی بلک جک

بازی بلک جک یا 21، یک نوع ورق بازی است که در آن بازیکنان مقابل کازینو یا بانکدار بازی میکنند، برعکس بازی پوکر که بازیکنان با یکدیگر رقابت میکنند. این بازی را میتواند حداقل 2 نفره (1 بانکدار و 1 بازیکن) انجام داد و تا 6 الی 7 نفره نیز قابل اجراست.

آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21
(دست بلک جک – 21)

در این بازی بانکدار و بازیکنان هرکدام دو کارت دریافت میکنند که باید مجموع آنها نزدیک به عدد 21 یا خود عدد 21 شود ولی نباید بیشتر از 21 شود. بازیکنان با توجه به قوانین بازی انتخاب هایی دارند که میتواند موجب برنده شدن آنها مقابل بانکدار شود.

قوانین بازی بلک جک

بازی بلک جک قوانین ساده ای دارد و به همین دلیل میان علاقمندان و بازیکنان از محبوبیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله سعی کرده ام همه قوانین و حالات بازی را به صورت تصویری آموزش دهم.

نحوه برنده شدن در بازی بلک جک

در شروع بازی به هر بازیکن 2 کارت داده میشود و پس از آن برای ادامه بازی بازیکنان هریک انتخاب هایی دارند تا در مقابل بانکدار پیروز شوند. بازیکنان در بازی بلک جک مقابل یکدیگر بازی نمیکنند، بلکه رقیب آنها بانکدار است.

هدف بازی بلک جک رسیدن مجموع کارتهای در دست به عدد 21 یا نزدیک عدد 21 است بدون اینکه مجموع آنها از 21 بیشتر شود. کسانی که مجموع کارتهای دستشان از 21 بیشتر شود بازنده یا Bust هستند و باید تا دور آینده بازی صبر کنند.

بیشتر بخوانید: معرفی سایت های بازی بلک جک

نقش بانکدار در بلک جک

بانکدار، Dealer یا کارت پخش کن رقیب اصلی بازیکنان در بازی بلک جک است که وظیفه دارد کارتها را میان بازیکنان پخش و به خواسته های بازیکنان در نوبتشان رسیدگی کند.

پس از پایان یافتن نوبت بازیکنان، این بانکدار است که رقیب بازیکنان میشود و با توجه به انتخاب ها و تصمیماتش برنده یا بازنده بازی میشود.

تعداد کارت های بلک جک

در بازی بلک جک استاندارد، یک دست کارت (52 کارت) استفاده میشود، ولی در بسیاری از کازینوها چند دست کارت با هم بُر میخورند. محبوب ترین حالت بازی بلک جک، بازی با 6 دست کارت (312 کارت) است.

پخش کننده کارت یا Dealer یک کارت سفید در میان هر دست کارت به عنوان علامت قرار میدهد. این کارت فقط به عنوان علامت یادآور بُر زدن هر دست کارت است و میان بازیکنان پخش نخواهد شد.

ارزش کارت ها در بازی بلک جک

در بازی بلک جک، کارتها ارزشهای مخصوص به خود را دارند و هریک از آنها یک عدد را به خود اختصاص میدهند که نشانگر این ارزش است.

کارتهای 2 الی 9 همگی برابر عددشان ارزش دارند. 

آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21

آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21

کارتهای شاه، بی بی و سرباز و 10 همگی ارزش یکسان و برابر 10 دارند.

آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21

کارتهای تک یا آس دارای دو ارزش در بازی هستند و نسبت به موقعیت بازیکن در بازی ارزش 1 و یا 11 داشته باشند.

آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21

بُر زدن و کات

کارت پخش کن کارتهای بازی را به خوبی بُر میزند و پس از اینکه همه آنها بُر خوردند، وی یک کارت پلاستیکی رنگی به یکی از بازیکنان میدهد تا آن را میان همه کارها گذاشته یا به اصطلاح Cut کنند. این کارت پلاستیکی کارتها را از هم جدا میکند و کارتهای جدا شده (جدود 60 الی 80 کارت) در بازی استفاده نخواهند شد.

انتخاب ها و تصمیم ها

بازیکنان در طول بازی بلک جک میتوانند برای ادامه رقابت، بین پنج گزینه انتخاب کنند:

حالت اول Hit یا ادامه پخش کار است. در این حالت، بازیکن پس از دریافت دو کارت اول خود، درخواست کارت بیشتر میکند تا بتواند با مجموع آنها به عدد 21 نزدیک یا به عدد 21 برسد. چنانچه مجموع کارتها با کارت جدید بیش از 21 باشد، بازیکن از دور بازی کنار میرود و باید تا دور بعد صبر کند.

مثال:

دو کارت اولیه بازیکن 3 و 6 است که مجموع آنها 9 میشود.

آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21

بازیکن درخواست کارت بیشتر میکند تا به عدد 21 نزدیکتر شود. کارت جدید وی 9 است که مجموع آنها 18 میشود. در اینجا بهترین تصمیم Stand است چرا که ممکن است کارت جدید مجموع کارتها را به بیش از 21 افزایش داده و موجب بازنده شدن بازیکن بشود.

اگر کارتهای اولیه بازیکن شاه و 5 باشد (محموع 15 میشود) و بازیکن درخواست Hit بدهد و کارت جدید 9 باشد، بازیکن بازنده است چرا که مجموع کارتها 24 بوده و از 21 بیشتر است.


10 + 5 = 24 (بازنده)

چنانچه کارتهای اولیه بازیکن تک و 7 باشد، مجموع آنها به دلیل دو ارزشی کارت تک میتواند 8 یا 18 باشد.

در این حالت بازیکن هم میتواند درخواست Hit بدهد و یا اینکه با محموع 18 Stand کرده و بازی را ادامه دهد.

چنانچه وی درخواست Hit بدهد و مجموع کارتها با کارت جدید بیشتر از 21 شود، ارزش کارت تک 1 میشود و بازیکن بازنده دور بازی نیست.


1 + 7 + 10 = 18 (ارزش تک برابر 1 میشود)

حالت دوم Stand یا کافی بودن است. در این حالت بازیکن از کارتهایی که در دست دارد راضی بوده و نیازی به کارت بیشتر ندارد.

حالت سوم Split یا تقسیم کردن است. اگر دو کارت اول بازیکن دارای ارزش یکسان باشند، بازیکن میتواند دست خود را به دو دست تقسیم کند. دراین حالت، Dealer باید به هر یک از این دو دست یک کارت داده و بازیکن میتواند با دودست متفاوت بازی کند.

بازیکن باید در این حالت برای دست دوم خود نیز برابر مبلغ دست اول شرط بندی کند.

مثال:

اگر بازیکن در ابتدای بازی دو کارت 4 دریافت کند میتواند درخواست Split داده و یک کارت جدید برای هر دوست خود دریافت کند.


(دست ابتدایی با 1000 تومان شرط)


(دست جدید اول با 1000 تومان شرط)


(دست جدید دوم با 1000 تومان شرط)

حال بازیکن میتواند با هر یک از دستهایی که دارد به صورت جداگانه بازی کند.

اگر بازیکن دو کارت یکسان بالا داشت (به عنوان مثال یک شاه و یک بی بی) بهترین کار ادامه بازی با کارتهای فعلی و عدم درخواست Split است.


(ارزش هردو کارت 10 و بهتر است Split انجام نشود)

چنانچه دو کارت بازیکن تک باشد، Dealer برای هر کارت تک، یک کارت جدید واگذار کرده و بازیکن دیگر اجازه Hit ندارد و دست وی بسته است.


(دست اولیه بازیکن)


(دست جدید اول)


(دست جدید دوم)

بازیکن دیگر اجازه درخواست کارت بیشتر یا Hit را نداشته و باید تا انتها با همین دو دست کارت بازی کند.

حالت چهارم Double Down یا دوبرابر کردن است. چنانچه مجموع دور کارت اولیه بازیکن 9، 10 و یا 11 بود، بازیکن میتواند درخواست Double Down بدهد. در این حالت وی باید مبلغ شرط خود را دوبرابر کند و بانکدار یک کارت به اون بدهد که به عنوان آخرین کارت او در بازی است.

مثال:

آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21
(مبلغ شرط 1000 تومان است – درخواست Double داده میشود)

Dealer یک کارت به دست بازیکن اضافه میکند و بازیکن مبلغ شرط خود را دو برابر میکند.

آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21
(مبلغ شرط 2000 تومان است و کارت جدید داده نخواهد شد)

پس از این بازی ادامه میابد و کارت جدیدی به بازیکن داده نخواهد شد و وی با توجه به دست بانکدار برنده یا بازنده دور بازی است.

حالت پنجم Insurance یا بیمه است. هنگامی کارت اول بانکدار که همیشه رو است کارت تک باشد، بازیکنان میتوانند برای اینکه کارت پشت ارزش 10 دارد و دست بانکدار بلک جک است، به میزان نصف شرط اصلی خود شرط بندی کنند. این نوعی شرط بندی حاشیه ای است که به درخواست بیمه مشهور شده.

آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21
(درهنگام شروع بازی، همیشه یکی از کارتهای بانکدار رو و کارت دیگری به پشت است)

پس از اینکه شرط بندی حاشیه انجام شد، بانکدار کارت پشت را چک میکند. اگر ارزش آن کارت 10 بود کارت نمایان میشود و بازیکنانی که درخواست بیمه کرده بودند، دوبرابر مبلغ شرط بندی یعنی دو برابر نصف شرط اصلی برنده میشوند، یعنی پرداخت 2 به 1.

هنگامی که دست بانکدار بلک جک باشد (یعنی یک کارت تک و یک کارت 10)، برنده دور بازی بانکدار است (به استثنا بازیکنانی که دست آنها نیز بلک جک است) و ملبغ شرط اصلی از بازیکنان دریافت میشود.

درخواست بیمه، استراتژی مناسبی برای بازی بلک جک نیست و بازیکن فقط وقتی باید درخواست بیمه کند که از بلک جک بودن دست بانکدار اطمینان کامل دارد.

میزان شرط بندی

قبل از شروع بازی، بازیکنان شرط خود را مشخص میکنند. حداقل و حداکثر مبلغ شرط بندی برای هر بازی و میز بلک جک جداگانه است و برای فهمیدن آن باید به قوانین آن میز مراجعه کرد و یا اینکه از Dealer پرسید.

شروع بازی بلک جک

پس از اینکه بازیکنان شرطهای خود را گذاشتند، بانکدار شروع به پخش کردن کارتها میکند. اگر بانکدار دست جدید کارت را استفاده کند، ابتدا 5 کارت اول را بدون نمایش دادن آن کنار گذاشته و به اصطلاح میسوزاند.

بیشتر بخوانید: آموزش بازی باکارات به صورت تصویری

بانکدار به ترتیب از سمت چپ خود یک کارت را به صورت رو جلوی هر یک از بازیکنان میگذارد و در انتها یک کارت برای خود به صورت رو قرار میدهد. سپس دوباره به همه بازیکنان یک کارت به صورت رو جلوی بازیکنان میگذارد و در آخر، یک کارت به پشت جلو خود میگذارد.

مثال بازی بانکدار با یک بازیکن:

آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21
(دست بانکدار – یک کارت به پشت است)


(دست بازیکن – 1000 تومان شرط)

بلک جک یا 21

اگر پس از اتمام پخش کردن کارتهای، اگر مجموع دو کارت اولیه هر یک از بازیکنان 21 یا به اصطلاح بلک جک باشد (یک کارت تک و یک کارت با ارزش 10)، آن بازیکن برنده بازی است، مگر اینکه مجموع کارتهای اولیه بانکدار نیز پس از نمایش 21 یا بلک جم باشد که در این حالت بازیکنانی که بلک جک داشته اند، فقط مبلغ شرط خود را برمیدارند و برای شرط بندی در دور بعد آماده میشوند. 

مثال دست بلک جک یا 21:

نوبت بازیکنان

پس از پایان پخش کردن کارتها، بانکدار از سمت چپ خود از بازیکنان درخواست تصمیم گیری برای بازی میکند. بازیکنان باید با توجه به کارهایی که دارند و کارت نمایان بانکدار تصمیم درستی اتخاذ کنند. آنها باید یکی از حالات بازی که درمورد آنها توضیح دادم را انتخاب کنند.

مثال:

آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21آموزش بازی بلک جک و آموزش بازی 21
(دست بانکدار – یک کارت به پشت است)


(دست بازیکن – 1000 تومان شرط)

در این حالت که مجموع کارتهای بازیکن 16 و کارت بانکدار 8 است، بازیکن میتواند درخواست کارت دیگری بکند (Hit). بانکدار کارت دیگری را به بازیکن میدهد که ارزش آن 4 است.


(دست بازیکن با مجموع 20)

در این حالت، بازیکن که مجموع کارتهایش به 20 رسیده ریسک نمیکند و اعلام کافی بودن کارتها (Stand) میدهد.


(دست بازیکن با مجموع 25)

در این حالت، کارت جدید بازیکنان 9 بوده و مجموع کارتهای دستش از 21 بیشتر شده و بازیکن بازنده بازی خواهد بود.

اگر دو کارت بازیکن دارای یک ارزش باشد، وی میتواند درخواست تقسیم یا Split بدهد و با دست جداگانه بازی کنید.


(کارتهای بازیکن دارای ارزش یکسان هستند و وی درخواست Split میکند – شرط اولیه 1000 تومان)

در این حالت دست وی به دو دست تقسیم شده و برای دست جدید برابر مبلغ شرط بندی اصلی، مبلغ جدید گذاشته میشود. پس از آن، بانکدار برای هر یک از دستها یک کارت جدید اختصاص میدهد. 


(دست اول جدید – 1000 تومان شرط)


(دست دوم جدید – 1000 تومان شرط)

حال بازیکن باید برای هر یک از دستهای خود به صورت جداگانه تصمیم گیری نماید. 

نوبت بانکدار

هنگامی که تمامی بازیکنان با تصمیم گیری بازی را ادامه دادند، در انتها نوبت بانکدار است که کارت پنهان خود را رو کند و تصمیمات خود را اتخاذ کند.

چنانچه محموع کارت رو شده با کارت اول 21 باشد، دست بانکدار بلک جک بوده و برنده بازی است و شرط سایر بازیکنان را برمیدارد، مگر اینکه بازیکن دیگری نیز دست بلک جک داشته باشید.

بیشتر بخوانید: آموزش بازی انفجار

توجه: دست بلک جک فقط زمانی است که مجموه دو کارت اولیه 21 شود. اگر کسی با درخواست Hit مجموع کارتهایش را به 21 برساند بلک جک نمیکند و نمیتواند دربرابر کسی که دستش بلک جک است برنده شود. 

اگر دست بانکدار از مجموع بالاتری دست بازیکنان کمتر باشد، وی میتواند برای خود Hit کند و کارت جدید انتخاب کند تا مجموع کارتهایش دقیقاً برابر بالاترین دست بازیکنان شود یا اینکه از آنها بیشتر شود ولی از 21 بیشتر نشود و یا اینکه دقیقاً به 21 برسد. 

اگر دست بانکدار برابر دست بازیکن باشد، بازی برای بانکدار و بازیکن Push میشود یعنی شرط خود را پس میگیرند. ولی بقیه بازیکنان که دست آنها از بانکدار کمتر است، بازنده هستند.

اگر در هنگام Hit، دست بانکدار از 21 بیشتر بشود، بانکدار بازنده است و بازیکنان برابر مبلغ شرط خود را برنده میشوند. یعنی 1000 تومان شرط خود به علاوه 1000 تومان سود. 

اگر یکی از کارتهای بانکدار کارت تک باشد و وی در ابتدای بازی ارزش آن تک را 1 و یا 11 در نظر بگیرد، تا آخر ارزش آن کارت باید 1 و یا 11 باشد و نمیتواند در میان نوبتش، ارزش آن را تغییر دهد. این موضوع برای بازیکنان برعکس است و آنها میتوانند با توجه به کارتهای خود ارزش آن را مطابق میل خود در طول بازی 1 و یا 11 درنظر بگیرند. 

مثال بازی 3 بازیکن با بانکدار:

مثال اول:

این دست آغاز شده و بانکدار دو کارت اولیه را پخش کرده و منتظر تصمیم بازیکنان است. بازیکن اول سه بار درخواست Hit میدهد و وقتی مجموع کارتهایش به 20 میرسد Stand میکند. بازیکن دوم دو بار درخواست Hit میدهد و مجموع کارتهایش به 23 میرسد و میبازد، و بازیکن سوم Stand میدهد چون دست خوبی دارد. 

نوبت بانکدار میرسد و وی کارت دوم را نمایان میکند (7) و چون مجموع آنها از کاربران کمتر است Hit میکند و 10 می آورد. حال چون مجموع کارتهایش از 21 بیشتر میشود، بانکدار بازنده بازی است و بازیکن اول و سوم برابر مبلغ شرط خود برنده میشوند.

مثال دوم:

در این دور، بازیکن اول دست بلک جک دارد و تا اینجا برنده بازی است ولی هنوز باید صبر کند تا دست بانکدار معلوم شود. بازیکن دوم سه بار Hit میکند و با درنظر گرفتن کارت تک به ارزش 1، مجموع دستش به 20 میرسد و Stand میکند. بازیکن سوم نیز یک بار درخواست Hit میدهد و با مجموع 17 Stand میکند.

بیشتر بخوانید:‌ آموزش بازی پوپ

در نوبت بانکدار، کارت وی نمایان میشود و بانکدار نیز دست بلک جک دارد. بازیکن اول شرط خود را بدون تغییر برمیدارد. بازکن دوم و سوم نیز بازنده این دور بازی میشوند و بانکدار شرط آنها را برمیدارد.

مثال سوم:

در این دست، بازیکن اول یک بار درخواست Hit میکند و با مجموع کارت 20 Stand میکند. بازیکن دوم به دلیل این که دو کارت با ارزش یکسان دارد درخواست Split میکند و بانکدار برای هر دست جدید وی، کارت جدید پخش میکند. بازی کن دوم با توجه به کارتهایش تصمیم میگیرد و برای یک دست Hit و دست دیگر را بدون تغییر Stand میکند. بازیکن سوم به دلیل داشتن دست خوب بدون Hit تصمیم به Stand میگیرد.

در نوبت بانکدار، وی کارت خود را نمایان میکند و چون مجموع آنها از بازیکنان کمتر است، Hit میکند ولی کارت جدید بالا بوده و مجموع کارتهای بانکدار را به 23 میرساند و بانکدار بازنده بازی میشود. در این حالت همه بازیکنان پیروز شده و برابر مبلغ شرط اصلی خود برنده میشوند.

بازی رایگان بلک جک

سایت شرط بندی بی تی ال ۹۰ به کاربران خود این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به واریزی و داشتن موجودی حساب اقدام به شرط بندی در بازی بلک جک نمایند. این نوع شرط بندی با شارژ هدیه است. شما می‌توانید از این طریق نحوه برد در بازی بلک جک را یاد بگیرید و سپس با پول واقعی خود اقدام به شرط بندی کنید.

 

 

5/5 - (8 امتیاز)
مقاله قبلیلیست کانال ها و گروه های تلگرام پیش بینی فوتبال (50 کانال و گروه برتر)
مقاله بعدیبزرگترین برندگان پیش بینی فوتبال جهان (برد 3.5 میلیون دلاری)

14 نظرات

  1. چه آموزش خوبی بود دوبار خوندم و دو سه بار تمرین کردم الان دیگه کامل بلد شدم مرسیی

  2. خیلی خوب بود
    ای کاش فیلم آموزشی یا یک فایل صورتی هم میذاشتید تا بهتر بتونیم روش بازی رو درک کنیم. فهمیدن آموزش از روی متن یکم سخته. اونم بازی بلک جک!

  3. کاش اینم مثل بازی پوکر فولد داشت
    اما خوبیش اینه که دو نفره هم میشه بلک جک بازی کرد

  4. فیلم آموزش بلک جک رو ندارین؟ یا فایل pdf که قشنگ از روی یاد بگیریم؟
    هم ساده ست هم یکم پیچیده ست

ارسال پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید